facebook  twitter

You See! Platforma na konferenciji: “Unapređenje socijalne ekonomije u Jugoistočnoj Evropi”

09 mar 2018
12979 puta
Socijalna ekonomija postaje ključni faktor budućeg rada i poslovanja u Evropskoj uniji i susjednim regionima, uključujući i zemlje Jugoistočne Evrope. 
 
Slovenija postaje primjer saradnje između različitih aktera socijalne ekonomije, kako vertikalno, tako i horizontalno. Podržavajući Nacionalnu mrežu organizacija Jugoistočne Evrope, u čijem fokusu rada je socijalna ekonomija, Slovenija stvara snažnu regionalnu mrežu na nivou jugoistočne Evrope, a samim tim i utiče i na jačanje evropskih mreža i udruženja za socijalnu ekonomiju.
 
Evropska unija, zajedno sa svojim institucijama, postaje svjesna potrebe za izradom programa i instrumenata koji olakšavaju pristup finansijama i pristup tržištu za socijalna preduzeća i organizacije zemalja Evropske unije i zemalja Jugoistočne Evrope. To bi omugućilo socijalnim preduzećima i organizacijama da postignu značajan društveni uticaj, kao i da poslovni modeli tradicionalnih kompanija postignu održivi razvoj za cijelo društvo.
 
Stvaranje jakih mreža je još važnije za stvaranje budućeg poslovanja i rada.
 
Socijalna ekonomija Evrope zajedno sa Asocijacijom Socijalne ekonomije Slovenije, a u saradnji sa Kancelarijom premijera republike Slovenije, partnerom na projeku SOCIAL SEEDS, Regionalnom razvojnom agencijom Gorenjska, BSC Kranj i opštinom Maribor, organizovali su konferenciju na temu ‘’Jačanje socijalne ekonomije u Jugoistočnoj Evropi’’, 7. marta 2018. u Mariboru, koji je proglašen za evropsku prijestonicu socijalne ekonomije za 2018., kao grad sa velikim brojem socijalnih preduzeća.
 
Konferencija je okupila predstavnike relevantnih evropskih i regionalnih institucija i govornike iz EU i susjednih regiona. Predstavnik You See! Platforme je imao priliku da prezentuje rad i rezultate platforme, koji su postignuti u proteklom periodu u regionu Zapadnog Balkana i Turske, u okviru panela Socijalna ekonomija u Jugoistočnoj Evropi.
 
Konferencija se mogla pratiti uživo, a snimak se može naći na ovom linku: http://socialnaekonomija.si/