facebook  twitter

Lokalni volonterski centar

Život u boljem, čistijem i bezbjednijem okruženju je cilj kome se teži kroz najveći svjetski civilni pokret Let’s do it world!

ADP – Zid, kao nosilac ove inicijative u Crnoj Gori, kontinuirano radi na podsticaju svih građana na aktivno učešće, na međusektorskoj saradnji i jačanju zajednice.

Jedna od najuspješnijih država iz našeg okruženja koje sprovode akciju Let’s do it! je Kosovo. Pohvalno je to što Vlada Republike Kosovo podržava akciju. Na sastanku za planiranje akcije u toj državi prisustvovali su Premijer, ministri Ministarstava za životnu sredinu i prostorno planiranje, Ministarostva bezbjednosnih snaga Kosova, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije, Ministarstva rada i socijalnog staranja, kao i ministar Unutrašnjih poslova.

U cilju pripreme i realizacije akcije, Premijer Kosova je donio odluku da se formira Državna radna grupa za ovo pitanje, koju čine: kancelarija Premijera, Ministarstvo za ekonomski razvoj, Ministarstvo za infrastrukturu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvo zdravlja, Let’s do it, Kosovo! i NVO Green art Centar.

Uloga Let’s do it Kosova! je:


Da obezbijedi inoformacije o nelegalnom otpadu, njihovim lokacijama i veličini;

Da u saradnji sa opštinama odrede lokacije i vremenske okvire za aktivnosti;

Da koordiniše i regrutuje volontere;

Da predvodi kreativnu informativnu kampanju i mobiliše građane;

Da uključi i koordiniše nacionalne i internacionalne organizacije;

Da pripremi nacrt tehničkog i finansijskog pregleda za implementaciju aktivnosti;

Da ohrabri ostale subjekte da podrže ostvarivanje ciljeva aktivnosti.

Da li ste znali da svake godine 8 miliona tona otpada završi u okeanu, od čega je 80% sa kopna? To je kao da svake godine 112.123 aviona Boeing 737 – EP900 bacimo u okean… Svake godine!

Činjenica je da otpad ima gadnu “naviku” da se ne zadržava samo na jednom mjestu. Kada počne da se raspada, štetne hemikalije i otrovi počinju da cure: prvo u zemlju, zatim u vodu i vazduh, i od toga direktno zavisi zdravlje čovječanstva. Prljava voda za piće, širenje bolesti, crvene zastave zbog zagađenja vazduha, povezani su sa otpadom koji proizvodimo.

Otpad je svjetski problem. Postoji bezbroj priča o negativnom uticaju nelegalnog otpada širom svijeta. Ukratko, mi brinemo o posljedicama zbog nelegalnog otpada, jer, ne možemo sebi da priuštimo da nas se to ne tiče.


Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) od januara 2018. godine sprovodi projekat „Jačanje prava pristupa građanima pogođenim spornim politikama stanovanja i socijalno neosjetljiva privatizacija”. ADP-Zid izražava zabrinutost zbog nedovoljnog broja predatih zahtjeva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata, naročito objekata za osnovno stanovanje.

Na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi uradili smo nacrt Odluke o ponavljanju roka za pokretanje postupka legalizacije bespravnih objekata na teritorijama 10 opština i na teritoriji glavnog grada.

Naime, smatramo da zahtjeve za legalizaciju treba podnositi u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke o naknadi za komunalno opremanje zemljišta, Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte i Odluke o kriterijumima za utvrđivanje vrijednosti državnog zemljišta na kojem je bespravni objekat sagrađen.

Ovim predlogom predložili smo da Predsjednici opština zaduže nadležne sekretarijate koji će u roku od 60 dana od donošenja ove odluke pripremiti i dostaviti nacrt Skupštini Glavnog grada/Opštine.

Razlozi zbog kojih vidimo krucijalno značajnim produženje roka za legalizaciju su sljedeći:

  1. Broj podnijetih zahtjeva za legalizaciju je manji od polovine percipiranih i u analizama pominjanih bespravno sagrađenih objekata u državi, ponajviše kreiranoj zbunjenosti ali i razočarenja kod građana u odnosu opština i javnih institucija po ovom pitanju.
  2. Negativna osjećanja građana prema zakonskim obavezama stvorena su usljed dugog čekanja građana na početak primjene Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i na odluke koje je trebalo donijeti po opštinama. Zakon o legalizaciji neformalnih objekata, koji je 30.07.2018. usvojen nakon četiri godine stajanja u skupštinskoj proceduri, imao je u tri navrata odlagan početak primjene: najprije do 01.03.2017., zatim izmjenom od 28.02.2017. kada je početak primjene pomjeren na 31.07.2017., da bi opet novom izmjenom 10.07.2017. početak primjene bio odložen za 31.12.2017.
  3. Novi zakon je dodatno regulisao proces legalizacije, što je pohvalno zbog cjelovitosti i primjene, ali je postavljeni rok bio kratak, neprecizne informacije su dolazile sa različitih adresa, dok su nadležni sekretarijati na opštinskom nivou bili nedovoljno pripremljeni za primjenu ovog zakona.
  4. Ovjera elaborata izvedenog stanja, u posljednjim danima pred utvrdjeni rok, postala je nesnosna zbog velikih gužvi na šalterima područne jedinice Uprave za nekretnine. Tako su građani prekidali sa pribavljanjem potrebnih dokumenata za privođenje, ovog egzistencijalno važnog postupka, kraju.

Podsjećamo javnost a i nadležne u institucijama na lokalnom nivou da smo pored ove inicijative, u prethodnom periodu uputili i niz predloga medju kojima je potreba da se u skadu sa važećim Zakonom o socijalnom stanovanju i mogućnostima koje opštine imaju u domenu socijalne politike nađe modul da se pomogne socijalno najugroženijim slojevima u procesu legalizacije objekata osnovnog stanovanja.

Napominjemo da su troškovi života nepodnošljivo visoki za socijalno ranjive grupe i da će dodatni namet biti prepreka legalizaciji njihovih objekata ali i njihovog izlaska iz socijalne potrebe. Jasno je da se legalizacija vrši u javnom interesu, a taj javni interes trebalo bi da bude najočitiji kod legalizacije objekata osnovnog stanovanja socijalno ranjivih grupa. Stoga smo predložili da naknadu za komunalno opremanje na prostoru koji nije prva ekskluzivna i urbanistička zona, treba propisati u simboličnom iznosu za vlasnike objekata osnovnog stanovanja – za domaćinstva čiji mjesečni prihodi ne prelaze 200 eura po članu domaćinstva, računajući u članove lica koja je vlasnik bespravnog objekta dužan da izdržava. Takođe smo stava da korisnicima socijalne pomoći ovu naknadu ne bi trebalo naplaćivati, ali i da umanjenja treba primijeniti i kod otkupa zemljišta u državnoj svojini.

Podsjećamo opštinske predstavnike ali I resorno ministarstvo da će u nastavku procesa veliki izazov biti legalizacija etažnih stambenih objekata. Zbog očite odgovornosti koja je postojala, tražimo da opštine i ministarstvo preuzmu teret pripreme tehničke dokumentacije za etažne stambene objekate, jer imaju svoje službe koje mogu da preuzmu dobar dio tereta i podijele ga sa vlasnicima stanova u nelegalno sagrađenim objekatima. Utvrđivanje krivice za ove „propuste“ treba tražiti kasnije. Razlozi su jednostavni - Ako se traži od građana da se izmire obaveze koje su imali u prethodnom periodu jer su gradili nelegalno, mora se tražiti od investitora da izmire svoje objave u pogledu neizmirenih obaveza za izgradnju etažnih stambenih objekata ili da prihvate propuste svojih službi.

U ovoj godini smo fukusirani na ambiciozan cilj da masovnim naporima očistimo svijet od nelegalnog otpada. Namjera nam je da 150 država bude uključeno u jednom danu u izvandrednoj akciji i saradnji.

Ako uspijemo, mi ćemo angažovati 5% svjetske populacije. Ovo nije broj koji je tek tako “izvučen iz šešira”. On predstavlja procjenu koliko je ljudi potrebno za stvaranje trajnih promjena i prevazilaženje jednodnevnog aktivizma.

Na Svjetski dan uklanjanja otpada, probudićemo se na Novom Zelandu i završiti dan na Havajima. Na kraju, mi ćemo promjeniti svijet.

Javne tribine na temu "Legalizacija bespravno sagrađanih objekata" održaće se:

 

 - Kolašin, četvrtak    07. jun 2018, sa početkom u 13 h u Centru za kulturu
 - Mojkovac, četvrtak 07. jun 2018, sa početkom u 10 h Multimedijalna sala SO

Javna tribina na temu “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” biće održana u velikoj sali Opštine Herceg Novi 17. maja 2018. godine, sa početkom u 10 sati.

Tribina će biti organizovana na inicijativu Asocijacije za demokratski prosperitet – Zid, u okviru projekta “Jačanje prava pristupa građanima pogođenim spornim politikama stanovanja i socijalno neosjetljiva privatizacija”, koji sprovode od januara 2018. godine. Projekat je finansiran od strane Evropske Unije, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDR) i Program podrške za Crnu Goru (CBSS).

Tribini će prisustvovati predstavnici Asocijacije za demokratski prosperitet – Zid i organa lokalne uprave. Svi građani koji su zainteresovani za proces legalizacije su pozvani da prisustvuju kako bi dobili sve neophodne informacije.

 

Na javnoj tribini “Legalizacija bespravno sagrađenih objekata” održanoj 11. maja u sali Skupštine opštine Ulcinj prisustvovalo je troje građana. Predstavnici televizije “Teuta”, koji su medijski pokrili ovu tribinu, istakli su da je evidentna loša informisanost građana i jako slaba medijska kampanja opštine i ministarstva, zbog čega je i odziv građana na trebini jako mali.

Jedino pitanje u vezi legalizacije objekata, a koje je zanimalo prisutne građane bilo je da li će im opština Ulcinj obračunati njihova sredstva koja su izdvojila za priključke i komunalno opremanje placeva i to oduzeti od ukupne cijene legalizacije bespravno sagrađenih objekata. Pojašnjeno im je da vrlo teško oni mogu dokazati te troškove zbog nedostatka faktura i računa, kao i to da su jedno priključci koji se prave nedaleko od placa, a drugo cijeli krak ili mreža koju je potrebno izgraditi da bi jedno naselje ili ulica imalo vodu, struju ili kanalizaciju, te stoga ne možemo ni smatrati da su oni izgradnjom priključaka i manjeg dijela mreže učestvovali u ukupnoj gradnji.

Govorili su: Andrej Milović (Stručni saradnik - ADP Zid), Aleksandar Dabović (Sekretar – Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj), Sanja Živković (Sekretarka – Zajednica opština)

Koordinatorka programa socijalnih politika ADP-Zid Jovana Duković-Milović bila je učesnica radionice "EEPOW - Angažovanje radnika u Istočnoj Evropi". Projekat EEPOW baviće se angažovanjem radnika u pretpristupnoj fazi kroz pružanje pomoći zemljama kandidatima Crnoj Gori, Srbiji, Albaniji i Makedoniji u sprovođenju Direktive o angažovanju radnika prije njenog stupanja na snagu. Projekat je finansijski podržan od strane EU i radionica je realizovana u organizaciji Zavoda za zapošljavanje, a u saradnji sa Evropskim centrom za socijalnu politiku i istraživanje iz Austrije i Istraživačkim centrom Slovenačke akademije nauka i umjetnosti. 

ADP-Zid, kao član međunarodne UNITED mreže, ove godine organizuje panel diskusiju ''Rasizam i rasna diskriminacija pri zapošljavanju'' koja će se realizovati 26. marta 2018. godine, na Fakultetu političkih nauka, sa početkom u 16h.

Cilj panela jeste da, prije svega mladima, studentima približi temu rasizma, kao i koliko je rasna diskriminacija zastupljena pri zapošljavanju.

UNITED za interkulturalnu akciju je evropska mreža protiv nacionalizma, rasizma, fašizma, koja pruža podršku migrantima, izbjeglicama i manjinama. Zajedno sa preko 560 organizacija širom Evrope, od lokalnih asocijacija do nacionalnih i međunarodnih nevladinih organizacija, UNITED sprovodi kampanje, organizuje konferencije, učestvuje u projektima, proizvodi publikacije i preduzima aktivnosti zagovaranja u znak protesta protiv diskriminacije i promoviše zajedničku viziju raznovrsnog i inkluzivnog društva.

 

Agenda

16:16:10 Uvodna riječ i predstavljanje govornika- Milena Šćepanović i Aleksandar Šipčić, ADP-Zid

16:10 -16:30 Rasna diskriminacija pri zaposljavanju i prevencije od strane Ombudsmana - Zamjenik zaštitnika ljudskih prava i sloboda Ombudsman, Siniša Bjeković

16:30– 16:50 Predstavnik Ministarstva za ljudska i manjiska prava

16:50-17:00 Manjiske grupe u zapošljavanju - Elvis Beriša, NVO Phiren Amenca, Koračajte sa nama

17:00-17:20 Zakon o zabrani diskriminacije, primjenjivost Zakona - Ivana Mihajlović, USSCG

17:20-17:45 Diskriminacija kao dio sistema zastite ljudskih prava i Međunarodni instrumenti u borbi protiv rasne diskriminacije – profesorica UCG Ivana Jelić

17:45-18:10 Pitanja i zaključci

Priprema akcije "Let's do it, Montenegro!", a ove godine pod sloganom "Nastavljamo drugačije" je počela! Sastanak sa koordinacionim timom u Rožajama je održan 15. marta 2018, kada su prisutni imali priliku da učestvuju u treningu o volonterskom menadžmentu. Opšrina Rožaje je i ove godine izrazila spremnost da akciju podrži. Akcija će se organizovati u cijeloj Crnoj Gori, u sklopu velike svjetske akcije „Let's do it!”, na svim kontinentima, 15. septembra 2018. godine, kako je najavljeno i planirano još prije dvije godine. U narednom periodu će se održati sastanci sa predstavnicima drugih lokalnih samouprava i organizacijama. 

Podsjećamo da se 2016. godine ovoj akciji u Crnoj Gori odazvalo više od 11 000 građana, a 2014. njih 3100, koji su uklonili više od 1850m3 otpada u 21 opštini, ohrabreni smo da i ove godine sinhronizovano radimo na rješavanju problema u zajednici. 

Cilj ove akcije je podsticanje svih građana Crne Gore, bez obzira na godine i posao koji obavljaju, i bez obzira na porijeklo i različite pripadnosti, na aktivnije učešće u životu svoje zajednice. Akcija želi da pokaže da malim doprinosom možemo velike stvari učiniti realnim. Svako od opština u Crnoj Gori ima veliki problem sa odlaganjem i trajnim saniranjem sakupljanja otpada. Nelegalno odlagaje otpada dovelo je do značajnog devastiranja životnog prostora i svakodnevno dovodi u opasnost mnoge građane. Ovaj problem može se riješiti samo zajedničkim i organizovanim djelovanjem. 

Pozivamo sve organizacije, institucije, škole, klubove i kompanije, da se i ove godine priključe najmasovnijoj građanskoj akciji u svijetu!