facebook  twitter

Podrška organizacijama

Prepoznali ste problem u zajednici, želite da uključite građane u njegovo rješavanje, lokalnu upravu i biznis sektor takođe, kao aktivne učesnike u životu zajednice, ali ne znate kako.

Akteri lokalne zajednice su svi oni koji učestvuju u životu zajednice i daju joj bitne karakteristike, a time i učestvuju u kreiranju problema. Ako žele da se kreirani odnosno prepoznati problem uspješno riješi moraju da učestvuju i u kreiranju njegovog rješavanja. Stoga treba da učestvuju i u prepoznavanju i rješavanju problema. Odnosno, treba im dati priliku i da iskažu potrebe i daju svoje mišljanje o tome kako se njihove potrebe mogu zadovoljiti, kako riješiti problem i koji doprinos oni mogu dati tom procesu.