facebook  twitter

ZZNR

Većina ljudi smatra da rad u kancelariji ne može biti toliko opasan kao i rad na terenu, ali to je samo zato što nisu bili suočeni sa opasnim situacijama na poslu. Zaštita od požara je važan faktor u svim strukturama, ali kada se u obzir uzmu događaji sa fatalnim posledicama, rad u kancelarijskom okruženju značajno odskače. Šta je sve potrebno da bi zaštita od požara bila na zadovoljavajućem nivou?

Radno mjesto i posao koji radimo čini veliki dio našeg života te utiče i na naše zdravlje. Mentalno zdravlje je mnogo više od odsutnosti psihičkih bolesti i teškoća. Svjetska zdravstvena organizacija ga je definisala kao stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi sa normalnim životnim stresom, može raditi produktivno te je sposoban pridonositi zajednici. Iz ove definicije jasno je vidljivo koliko dobro mentalno zdravlje utiče na posao.

Zdrava radna mjesta

17 Jul 2020 Written by

Stres je drugi najčešće navođeni zdravstveni problem povezan sa radom u Evropi i vjeruje se da je, zajedno sa drugim psihosocijalnim rizicima, uzrok više od polovine (50–60 %) svih izgubljenih radnih dana. Loše psihosocijalno radno okruženje može u značajnoj mjeri negativno da utiče na zdravlje radnika.

U periodu od 2. do 4. jula 2020. godine u Petrovcu je organizovana obuka za jačanje kapaciteta mikro i malih preduzeća u oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Lična zaštitna oprema je neizostavan dio bezbjednosti i zdravlja na radu, ukoliko se upotrebljava i to na ispravan način.

Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid (ADP-Zid) poziva predstavnike mikro i malih preduzeća da se prijave na trodnevni trening za jačanje kapaciteta mikro i malih preduzeća u oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Bilo da volimo ili ne volimo svoj posao, svi mi imamo iskustvo kako stresan posao može da bude. Stres nas može aktivirati pozitivno, gurati naprijed, pomoći nam kod nenadanih prepreka, i učiniti nas fleksibilnijim. Naravno, stres na poslu može takođe imati negativne psihičke i emotivne posljedice ako postane hronično prisutan.

U zemljama u kojima vlada visoka nezaposlenost, tema stresa na radnom mjestu se često zanemaruje. Svi se ohrabruju time da su srećni što uopšte imaju posao, pa uzimaju zdravo za gotovo sve negativne aspekte posla. Koliko god da su u povoljnijem položaju time što ne moraju da misle o egzistenciji, osobe koje su izložene dugoročnom i intenzivnom stresu na radnom mjestu mogu imati izuzetno ozbiljne posljedice.

U cilju zaštite zdravlja zaposlenih od širenja zaraze virusom predstavljamo vam uputstva za bezbjedan i zdrav rad pri radu u periodu epidemije.

Evropska Agencija za zaštitu na radu kreirala je e-vodič koji ima za cilj da odgovori na potrebe poslodavaca i ljudi koji rade u malim preduzećima, koji počinju da pristupaju psihosocijalnim rizicima na radnom mjestu i koji moraju da dobiju smjernice o prvim koracima, uključujući: