facebook  twitter

Zaštita i zdravlje na radu - Zlatko Popović, izjava

20 Jul 2021
11227 times

Okrugli sto – Prezentacija istraživanja koji je održan u petak, 16. jula 2021, bio je posvećen predstavljanju rezultata istraživanja o primjeni mjera zaštite i zdravlja na radu u građevinskom sektoru i pojavi stresa na radnom mjestu.

U nastavku možete pogledati izjavu Zlatka Popovića, inspektora rada i koordinatora poslova zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori, Uprava za inspekcijske poslove.

"Zaštita i zdravlje na radu je djelatnost od javnog interesa.

Prethodnih godina je fokus bio na stvaranju kvalitetnih temelja i zakonske infrastrukture za sprovođenje mjera zaštite i zdravlja na radu, usklađivanje sa relevantnim direktivama Evropske unije. Donijete su izmjene i dopune Zakona o zaštiti i zdravlju na radu i podzakonski akti, stvoreni uslovi poslodavcima i zaposlenima da im se približe njihova prava, obaveze i odgovornosti u cilju njihove implementacije.

Pored kvalitetne normative i njihove implementacije, veliki značaj je podizanje javne svijesti u cilju smanjenja broja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, a tome su doprinijeli i projekti organizacija civilnog društva i međusektorska saradnja."

Događaj je omogućio govornicima i učesnicima da razmijene znanja i iskustva u ovoj oblasti, kako bi svi zajedno doprinijeli stvaranju zdrave i sigurne radne sredine za sve zaposlene, a okupio je predstavnike kompanija, ovlašćenih organizacija iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, civilnog sektora i svih relevantnih aktera u ovoj oblasti.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta “Gradimo zdravo okruženje za građevinare”, koji realizujemo uz podršku Ministarstva ekonomskog razvoja CG.

Last modified on %PM, %22 %635 %2021 %15:%Nov
Rate this item
(0 votes)