facebook  twitter

Prilike - poziv za organizacije civilnog društva

26 May 2021
38098 times

ADP-Zid implementira program Prilike uz podršku UNICEF-a u Crnoj Gori i finansijsku podršku Fondacije TUI Care.

Program Prilike ima za cilj da omogući adolescentima u Crnoj Gori, koji imaju 17-19 godina i trenutno pohađaju 3. i 4. razred srednje škole, učešče na praktičnoj obuci i job-shadowingu, kako bi saznali više o potencijalnim mogućnostima za razvoj karijere i pripremili se za tržište rada.

Nakon uspješne realizacije pilot programa Prilike u 2016. godini, uz podršku 55 kompanija u Crnoj Gori koje su ugostile 700 adolescenata, ovom prilikom želimo da pozovemo i organizacije civilnog društva da učestvuju u novom ciklusu programa koji će se realizovati tokom 2021. godine.

Pozivamo organizacije civilnog društva da učestvuju u programu i pruže Priliku adolescentima da u njihovim organizacijama učestvuju u job shadowing ili programu praktične obuke u trajanju od 2 dana do 2 nedjelje, u kontinuitetu a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta i interesovanja cijenjene organizacije. Organizacija se može opredijeliti da ugosti jednog/jednu ili više adolescenata i adolescentkinja u različitim sektorima ili da pruži sveobuhvatno iskustvo tokom praktične obuke ili job-shadowinga.

Vremenski okvir i realizacija planiranih aktivnosti biće usaglašeni sa mogućnostima organizacije, sa predviđenim početkom aktivnosti već tokom juna 2021. S tim u vezi, ADP-Zid će pružiti administrativnu podršku tokom čitavog procesa, od planiranja do organizacije i evaluacije bilo koje od dvije planirane aktivnosti za adolescente. Ujedno, predviđena je i organizacija inicijalnog treninga za organizacije civilnog društva i adolescente, prije početka praktične obuke ili job shadowing-a, o čemu biste dobili više informacija nakon prijave.

Planirano je da se prijavljivanje adolescenata i adolescentkinja omogući kroz javni poziv, kako bi adolescenti iskazali interesovanje za različite oblasti djelovanja, sektore i, shodno tome, zanimanja.

Organizacije civilnog društva u Crnoj Gori su prepoznate kao značajan resurs za osnaživanje adolescenata u pogledu odabira karijere, pružajući im kontinuiranu podršku za učešće u ličnom, ali i razvoju društva. Podrška organizacija civilnog društva programu Prilike predstavlja i značajan doprinos poboljšanju položaja adolescenata, njihovom daljem razvoju, učešću na tržištu rada i u društvenim procesima, ali i opredijeljenost da organizacije budu inkluzivne i otvorene za ideje i društveni razvoj oko 85.000 adolescenata i adolescentkinja u Crnoj Gori.

Svjesni smo da COVID-19 pandemija nameće ograničenja u pružanju podrške za realizaciju programa Prilike. Svakako, cilj nam je da zajedno sa organizacijama civilnog društva omogućimo bezbjedno okruženje za adolescente uz poštovanje svih aktivnih epidemioloških mjera.

Organizacije zainteresovane za učešće u programu, mogu se prijaviti putem linka OVDJE.

Rok za prijavu je 25. novembar 2021. godine.

Za sve dodatne informacije o programu Prilike i potencijalnom učešću možete nas kontaktirati kontaktirate putem e-maila na: zid@zid.org.me; voc@zid.org.me ili telefonom na 020/207 – 130 svakog ponedjeljka do petka od 8-16 časova. Potrudićemo se da zakažemo telefonski poziv ili sastanak u skladu sa vašim predlogom.