facebook  twitter

Reagovanje na izjavu generalne direktorice Direktorata za visoko obrazovanje Mubere Kurpejović: Transformacijom programa stručnog osposobljavanja do novih radnih mjesta

26 Aug 2020
39227 times

Povodom izjave gospođe Mubere Kurpejović, generalne direktorice Direktorata za visoko obrazovanje i kandidatkinje na listi Socijaldemokrata, objavljene u medijima 25. avgusta 2020. godine, u kojoj se osvrće na trenutni program stručnog osposobljavanja i želju za njegovom transformacijom, ADP-Zid je prinuđen da reaguje ovim saopštenjem.

Gospođa Kurpejović je izjavila da je neophodna transformacija programa stručnog osposobljavanja na način što će se kreirati godišnje novih do hiljadu radnih mjesta, a to će se ostvariti preko posebnih kreditnih linija i poreskih olakšica za poslodavce kojima će obezbijediti nova sredstva, a od njih tražiti da obezbijede i kreiraju nova radna mjesta, odnosno bar još dvije godine radnog angažmana za mlade visokoškolce.

Moramo podsjetiti da nakon 7 godina od implementacije ovog programa, ova izjava je u neskladu sa načinom na koji je program implementiran i sa nedostatkom spremnosti za prihvatanje predloga za njegovo unapređenje. Da li je bilo potrebno da prođe toliko vremena da se pojave naznake želje da program postane cjelishodniji i da doprinese kako kvalitetnom stručnom osposobljavanju, tako i većoj zapošljivosti mladih? Posebno nas ovo zanima iz razloga što je ADP-Zid od samog početka implementacije programa najprije ukazujući, potom i kroz direktno praćenje i evaluaciju programa, a na kraju i kroz nuđenje rješenja, želio pružiti podršku nadležnim institucijama za otklanjanje uočenih nedostataka.

Ovim saopštenjem za medije, inspirisano izjavom gospođe Kurpejović, ADP-Zid mora ukazati na slabosti i zloupotrebu programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Naime, ADP-Zid je 2016. godine sproveo istraživanje - Evaluacija Programa stručnog osposobljavanja za lica sa stečenim visokim obrazovanjem i pripremio predlog izmjena Zakona o stručnom osposobljavanju koje su trebale da odgovore na brojne identifikovane slabosti trenutnog modela prije otvaranja konkursa za petu generaciju. Raspisivanje javnog poziva za svaku novu generaciju programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, pod istim uslovima kao i do tada, govori u prilog tome da se pitanjem nezaposlenosti mladih i državnim novcem ne upravlja na adekvatan način, te da smo mogli očekivati da se uočene zloupotrebe i u daljem periodu nastave, kao što je i slučaj.

ADP-Zid je još 2016. godine ukazivao na to da je ovakva vrsta angažmana zahtijevala nastavak, ali u nekom transformisanom obliku koji bi podrazumijevao racionalnije korišćenje sredstava za postizanje planiranih efekata, bolju integraciju sistema formalnog obrazovanja i tržišta rada kroz sistem organizovanih praksi. Ukazivali smo da je program stručnog osposobljavanja, koji je zamišljen kao dodatni doprinos države obrazovanju mladih, potrebno redefinisati i objediniti sa drugim radnim angažmanima bez zasnivanja radnog odnosa u novo zakonsko rješenje.

ADP-Zid je 2017. godine kreirao Prednacrt zakona o obavljanju radne prakse koji podrazumijeva racionalnije korišćenje sredstava za postizanje planiranih efekata, bolju integraciju sistema formalnog obrazovanja i tržišta rada kroz sistem organizovanih praksi. Kreiranjem novog zakona o radnim angažmanima bez zasnivanja radnog odnosa bi se omogućilo institucijama, organizacijama civilnog društva i kompanijama sprovođenje praksi i stažiranja na legalni način, dok bi nadležnost trebalo vratiti ministarstvu nadležnom za politiku zapošljavanja i institucijama koje je sprovode. Prednacrtom je formiran i minimum standarda kvaliteta, koji su u skladu sa pozitivnom praksom Evropske unije, kako bi se garantovalo da se angažmani bez zasnivanja radnog odnosa sprovode na kvalitetan način.

Sada 2020. godine, prije objavljivanja poziva za osmu generaciju Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, zaključujemo da je za 7 godina za ovaj program izdvojeno preko 55 miliona eura iz budžeta, generišući ne više od 15% radnih mjesta, da je svako kreirano radno mjesto državu koštalo 48 500 eura, imamo podatke koji potkrepljuju percepciju Programa kao izvora besplatne radne snage za poslodavce i ukazuju na to da sprovođenje programa nije bilo dovoljno dobro pripremljeno od strane značajnog broja poslodavaca, imamo i Prednacrt zakona o obavljanju radne prakse, ali ne i želje i sluha nadležnih da upriliče sastanak na ovu temu.

 

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid