facebook  twitter

Obuka za jačanje kapaciteta mikro i malih preduzeća u oblasti zaštite i zdravlja na radu

09 Jul 2020
29615 times

U periodu od 2. do 4. jula 2020. godine u Petrovcu je organizovana obuka za jačanje kapaciteta mikro i malih preduzeća u oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Obuka se sastojala od teorijskog i praktičnog dijela u cilju jačanja kapaciteta polaznika u oblasti zaštite i zdravlja na radu, kako bi u praksi usvojili i primijenili mehanizme i procedure za sprovođenje propisa iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Uzevši u obzir trenutno stanje u Crnoj Gori kada je u pitanju zaštita i zdravlje na radu, prepoznata je urgentna potreba za sveobuhvatnijim obezbjeđivanjem i sprovođenjem zaštite i zdravlja na radu. Evidentno je da su pojedine vrste i tipovi privrednih subjekata ranjiviji – mikro i mala preduzeća, imaju manje resursa da uvedu i implementiraju kompleksne sisteme unapređenja zaštite i zdravlja na radu.

Kao nastavak obuke, biće sproveden mentoring sistem - savjetodavna podrška za mikro i mala preduzeća, kao podrška daljem razvoju i sprovođenju mjera u oblasti zaštite i zdravlja na radu.

U obuci su učestvovali predstavnici mendžmenta mikro i malih preduzeća, koji će biti direktno uključeni u pripremu i razvijanje mehanizama i procedura za sprovođenje propisa iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, a obuku su vodili Vera Keljanović i Jovan Radenović, stručna lica za poslove zaštite i zdravlja na radu.

Trodnevna obuka se organizovala u okviru projekta “Unapređenje zaštite i zdravlja na radu”, finansiranog od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Last modified on %AM, %09 %436 %2020 %11:%Sep
Rate this item
(0 votes)