facebook  twitter

Kreativno preduzetništvo

U Prištini u periodu od 15 – 17. marta, održan je sastanak partnera u okviru projekta Samozapošljavanje i društveno preduzetništvo za mlade.

Biznis anđeli

26 Feb 2019

Venture(rizični) kapital je vrsta finansiranja koju investitori obezbjeđuju privatnim preduzećima u zamjenu za djelimično vlasništvo u preduzeću.
Venture investitori su češće firme, dok pojedinci koji vrše ove aktivnosti su opšte poznati kao “biznis anđeli”, jer se često uključe ranije i uzimaju manji ulog.

Prva industrijska revolucija koristila je vodu i paru za mehanizaciju proizvodnje. Druga je koristila električnu energiju za stvaranje masovne proizvodnje. Treća je koristila elektroniku i informacionu tehnologiju za automatizaciju proizvodnje. Ekonomisti često ocjenjuju da je digitalna ekonomija je naprednija i kompleksnija, i da reflektuje prelaz sa treće industrijske revolucije na četvrtu. Treća industrijska revolucija, nekad nazivana digitalna revolucija, odnosi se na promjene koje su se dogodile u poznom 20. vijeku u tranziciji sa analognih tehnologija i mehaničkih uređaja na digitalne tehnologije. Četvrta industrijska revolucija se zasniva na trećoj, a karakteriše je spajanje tehnologija što dovodi do brisanja granica između fizičke, digitalne i biološke sfere, odnosno pravljenju mosta između našeg i sajber svijeta.  

Start up je mlada kompanija koja je otpočela sa svojim razvojem. Start up preduzeća su obično mala i na početku finansirana od malog broja osnivača ili od pojedinca. Ove kompanije nude proizvode i servise koji trenutno nisu ponuđeni negdje drugo na tržištu, ili osnivači vjeruju da je ponuda na nezavidnom nivou.

Projekat “Samozapošljavanje i društveno preduzetništvo za mlade“ otpočeo je sa realizacijom 15. januara ove godine, koja će trajati 2 godine. Ovaj projekat je podržan u okviru prekograničnog programa Crna Gora – Kosovo 2014-2020, finansiran od strane Evropske unije.

Aplikant na projektu je ADP Zid u partnerstvu sa NVO Lens i Liberalno Demokratskim Centrom sa Kosova, kao i Centrom kreativnih vještina iz Berana.