facebook  twitter

Networking sastanak “Child friendly turizam u prekograničnoj regiji"

19 Apr 2019
9684 times

ADP Zid je 19. aprila 2019. godine u hotelu Hilton, Podgorica, održao Networking sastanak u sklopu projekta “Child friendly turizam u prekograničnoj regiji“.

Ovom prilikom okupili su se eksperti na polju turizma, članovi turističkih organizacija, turističkih agencija, ugostitelji, kao i članovi civilnog društva, sa ciljem podsticanja razvoja saradnje u regionu kroz razvoj zajedničkog paketa ponude u pograničnoj regiji Crna Gora- Albanija.

Na sastanku ispred ADP- Zida obratila se izvršna direktorica Sanda Rakočević i pozdravila prisutne, navodeći na čemu je bilo rađeno u poslednjih godinu dana projekta, partnerstva sklopljena sa turističkim organizacijama, opštinama u kojima se projekat sprovodi, ostvarenim dobrim saradnjama sa Fakultetom za Turizam.

Ispred Ministarstva turizma i održivog razvoja Suad Đelović je govorio o potencijalima razvoja turizma i turističkih proizvoda u prekograničnoj regiji, važnosti uključivanja svih aktera u sprovođenju projekta. O razvoju destinacija, ulozi destinacijskog menadžmenta u pozicioniranju prekograničnog proizvoda govorio je Prof. dr Rade Ratković, Dekan Fakulteta za biznis i turizam Budva.


Olivera Popović, Saradnik u nastavi, Fakultet za biznis i turizam Budva prenijela je utiske sa održanih treninga, i kroz temu Međusektorska saradnja u razvoju i plasmanu turističkih proizvoda izložila važnost planiranja uspješne destinacije, da prilikom stvaranja nove destinacije, ne trpi ni ekologija, ni socijalni konflikti ne dođu do izražaja, kao i nezadovoljstvo lokalaca.

Biserka Stamatović, Menadžerka za razvojne projekte, ispre Turistička Organizacija Podgorica govorila je o tome kako prepoznati i odgovoriti na potrebe turista.

Turizam, kao glavna privredna grana u Crnoj Gori, kroz inovativne i ekološki održive turističke proizvode radi na podsticanju razvoja održive prakse i radi na konstantnom poboljšanju i izradi novih koncepata za odmor i putovanja, te razvoju novih aktivnosti u regijama koje su bogate tradicionalnim načinom života, prirodnim ljepotama i očuvanom životnom sredinom.

Podsticanjem turističke ponude prilagođene djeci radimo na poboljšanju standarda prekograničnog područja između MNE-AL, kroz promociju i pokretanje zajedničkog turističkog proizvoda.

U okviru prvog Poziva IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija 2014-2020, među podržanim projektima je i projekat ADP-Zid “Child Friendly Turizam u pograničnoj regiji” koji sprovodi u partnerstvu sa organizacijom Centar Djeca danas (Center Children Today/ "Fëmijët Sot") iz Albanije.