facebook  twitter

Blockchain MeetUp - Digitalna svojina i cripto assets

01 Mar 2021
11522 times

U hotelu Hilton, u Podgorici, 17. decembra 2020. godine organizovan je Blockchain MEETUP - Digitalna svojina i cripto assets sa ciljem obezbjeđivanja prostora za dijalog relevantnih predstavnika javne uprave, privatnika, finansijskih preduzeća, predstavnika civilnog sektora i naučnih krugova u Crnoj Gori na temu korišćenja inovacija i digitalnih tehnologija u cilju podsticanja regulisanja poslovanja u raznim sferama od značaja za crnogorsku privredu.

Program kroz koji se realizuje meetup je program za razvoj inovacija podržan od strane Ministarstva nauke. Osnovni koncept samog projekta jeste da se kroz rad multisektorskog tima razvije određeni broj naučnih radova iz kojih će proisteći niz preporuka koje bi mogle da pomognu u razumijevanju blockchain tehnologije, ali i regulisanju digitalne svojine i crypto assets. Drugi dio programa je vezan za testiranje kompletnog modela, stablecoin u oblasti turizma.

Najavljeno je da će kroz nekoliko mjeseci biti stavljen u funkciju prostor Inovaciono preduzetničkog centra čime će biti zaokružen fizički dio programa. Trenerski tim ljudi pružaće usluge i biti svojevrstan servis zainteresovanima, a tim eksperata će činiti ljudi iz regiona.

Primjena blockchain tehnologije u pružanju servisa, pogotovo u oblasti turizma, od posebnog je interesovanja projektnom timu. Koncept je da različite turističke usluge, koje su prilagođene potrebama djece sa setom razvijenih standarda za takve objekte, dobiju dodatnu afirmaciju kroz novi koncept turističke ponude u Crnoj Gori. Ova platforma će dati mogućnost za testiranje novog načina digitalnog plaćanja, kako bi šira zajednica vidjela benefite ovog procesa.

Na skupu su izneseni nalazi istraživanja vezano za pravni aspekt, zatim ekonomski benefit ove priče, kao i mišljenja i iskustva prisutnih.

Događaj su upriličila obraćanja, izlaganja i prezentacije:
• Igora Miloševića - Ceo Upbeat Hub
• Dr Andreja Mihailovića - Research Fellow, King's College London.
• Mr Andreja Bracanovića, doktoranta na UDG
• Mr Milice Muhadinović, doktorantkinje na Ekonomskom fakultetu
• Ivana Joličića - Upbeat hub

Projekat "Primjena blockchain rješenja u turističkoj industriji" je podržan od strane Ministarstva nauke kroz poziv „Kolaborativna grant shema za inovativne projektne ideje“ i predstavlja integrisanu akciju sa više zainteresovanih strana koja odgovara na potrebu pronalaženja održivih rješenja i temeljne saradnje naučne zajednice i poslovnog sektora u Crnoj Gori, doprinoseći pametnom i održivom rastu.

Rate this item
(0 votes)