facebook  twitter

Strategija za mlade Crne Gore

22 Jan 2016
40290 times

Strategija za mlade je postavila ključne prioritete i sistem podrške mladim ljudima koja je potrebna za njihov proces tranzicije ka odraslijem dobu. Ova Strategija je upravo to – pokušaj koordiniranog, participativnim procesom konsultacija podržanog planiranja ključnih ciljnih ishoda kad su u pitanju mladi u Crnoj Gori, te definisanja i jačanja adekvatnog institucionalnog okvira koji će biti sposoban da te ključne ciljne ishode i ostvari.

 

Ključni prioriteti za mlade, definisani Strategijom, rezultat su opsežnog participativnog procesa kroz koji je ovaj dokument nastao, a u kome su pored ključnih subjekata i zainteresovanih strana, prevashodno bili uključeni mladi ljudi širom Crne Gore.

Pored identifikacije ključnih prioriteta za period 2017–2021, ova Strategija definiše mjere, podmjere i aktivnosti koje treba sprovesti da bi se definisani prioriteti ostvarili, te aktere koji su zaduženi za njihovu implementaciju. Sastavni dio Strategije su Plan implementacije koji sadrži osnovne mjere i podmjere koje bi trebale dovesti do ostvarenja ključnih ishoda u planiranom roku s identifikacijom odgovornih subjekata za njihovo sprovođenje, godišnji Akcioni plan za 2017. godinu koji sadrži konkretne aktivnosti koje će se tokom prve godine implementacije sprovoditi, te plan za monitoring i evaluaciju realizacije Strategije.

Strateški okvir jasno pozicionira mlade kao pitanje od značaja za Crnu Goru i holističkim pristupom predviđa međusektorsku i multiresornu saradnju aktera omladinske politike. Strategija za mlade 2017– 2021. je dokument koji mlade pozicionira kako kao subjekte omladinske politike, tako i kao aktere odgovorne za planiranje, realizaciju, monitoring i evaluaciju iste.

Strategijom je definisano šest ključnih prioriteta – ključnih ishoda – kada su mladi ljudi u Crnoj Gori u pitanju, i to:

  • Mladi ostvaruju ekonomsku i socijalnu sigurnost kroz olakšan pristup tržištu rada i sticanje zapošljenja.
  • Mladima je obezbijeđen pristup kvalitetnom obrazovanju.
  • Mladi aktivno, motivisano i proaktivno učestvuju u procesima donošenja odluka, razvoja zajednice i kreiranja i sprovođenja politika.
  • Mladi su dobrog zdravlja, bezbjedni, imaju obezbijeđen pristup adekvatnom sistemu podrške za prelazak u odraslo doba i samorealizaciju.
  • Mladi imaju pristup kvalitetnim kulturnim sadržajima kao kreatori i konzumenti.
  • Uspostavljen je efikasan normativni i institucionalni okvir za sprovođenje omladinske politike.

Više informacija, kao i strategiju mladih CG možete naći na sledećem sajtu:

http://www.strategijazamlade.me/