facebook  twitter

Evropska politika za mlade

22 Jan 2016
40549 times

Bijela knjiga ("White Paper") iz 2001. godine, prva evropska strategija za mlade, unijela je jedan važan mehanizam evropske politike u politiku za mlade - tzv. Otvorenu metodu koordinacije (eng. OMC - Open Method of Coordination). OMC je decentralizovani način upravljanja određenom politikom kojim Vijeće ministara, uz preporuke Evropske komisije, donosi ciljeve i prioritete u određenom polju i daje smjernice o načinima na koje bi zemlje članice trebale te ciljeve i prioritete sprovesti i podržati. Te smjernice nisu obavezujuće, no zemlje članice su dužne redovno podnositi izvještaj o svojim naporima i postignućima u njihovom ispunjenju.

 

2009. godine je donesena nova strategija pod nazivom EU strategija za mlade - Ulaganje i osnaživanje koja donosi smjernice evropske strategije za mlade u narednih deset godina. Jedno od glavnih obilježja nove strategije je dvostruki pristup rješavanju izazova identifikovanih kod mladih. Ta dva pristupa su navedena već u naslovu strategije - ulaganje i osnaživanje. Ulaganjem će se staviti na raspolaganje "veća sredstva za razvoj područja politike koja utieču na mlade u njihovom svakodnevnom životu i doprinose njihovom boljitku", dok će se osnaživanjem "promovisati potencijali mladih za obnovu društva i doprinos vrijednostima i ciljevima Evropske unije", a sve u svrhu stvaranja više mogućnosti za mlade u području obrazovanja i zapošljavanja, smanjenja prepreka za učešće mladih u društvu te podsticanja solidarnosti između mladih i ostatka društva.

Jedan od ključnih mehanizama za uspostavljanje komunikacije između mladih i donosioca odluka je Strukturisani dijalog. Strukturisani dijalog, uveden 2006. godine, je mehanizam za dijalog između mladih i osoba ključnih u procesima donošenja i sprovođenja politika za mlade na svim nivoima (od lokalne, preko regionalne i nacionalne do evropske). Strukturisani dijalog ne uključuje samo mlade koji su članovi udruženja i/ili aktivni u zajednici, već i mlade koji nisu u nijednoj organizovanoj strukturi, a pogotovo mlade s manje mogućnosti.

U septembru 2010. godine je Evropska unija pokrenula inicijativu Youth on the Move, koja definiše ulogu mladih u ostvarivanju ciljeva strategije Evropa 2020 te mjere i aktivnosti od strane EU i zemalja članica usmjerene na ostvarivanje tih ciljeva. Nova inicijativa uspostavlja mehanizam za međusektorski pristup rješavanju izazova identifikovanih u polju mladih.

Na sledećim linkovima možete naći vise informacija o Evropskoj strategiji za mlade 2009-2018, kao i izvještaj o postignutim rezultatima do 2017. godine.

https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/youth-strategy-report_en.pdf

More in this category: « Webografija YOUTHPASS »