facebook  twitter

Pokrenuta web platforma u okviru projekta ROUTE WB6

12 Jan 2021
24153 times

U okviru projekta ROUTE WB6 pokrenuta je Regionalna veb platforma za volontere, kao mrežni alat za podršku mladima, organizacijama civilnog društva i lokalnim zajednicama širom regiona.

Platforma služi i kao resursni centar u prvoj fazi, ali i kao odgovarajući alat koji omogućava i mladim pojedincima i zainteresovanim stranama da ponude volonterske usluge i dobiju mogućnosti volontiranja na zapadnom Balkanu u narednim mjesecima.


Veb platforma ROUTE WB6 sadrži publikacije i dokumente, zakone i propise o volontiranju, priručnike, kao i tri glavna dokumenta projekta: Regionalni prijedlog praktičnih politika o volontiranju, Manifesto o volontiranju, kao i etički kodeks. U narednim mjesecima projekat ROUTE WB6 podržaće sprovođenje svog Regionalnog programa razmjene volontera. Stotine mladih ljudi će steći nova iskustva, znanja i poznanstva, proputovati širom regiona i saznati više o lokalnim zajednicima.


Regionalna veb platforma za volontere uspostavljena je u okviru projekta ROUTE WB6. Projekat se sprovodi širom Zapadnog Balkana i to čak sa 6 članica konzorcijuma koji predvodi Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO), u saradnji sa Beyond Barriers, Institutom za razvoj mladih KULT, LENS, Kulturnim centrom mladih Bitola, Asocijacijom za demokratski prosperitet – Zid i sa Mladim istraživačima iz Srbije.


Opšti cilj projekta je promocija prekograničnog dugoročnog i kratkoročnog volontiranja kao alata koji će doprinijeti smanjenju socijalne i etničke distance među mladima u regionu, kao i jačanju njihovih pro-socijalnih i evropskih vrednosti koje će dovesti do pomirenja, stabilnosti i prosperiteta regiona WB6. Ovu inicijativu podržava Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.

Link do web platforme: https://routewb6.org/