facebook  twitter

Nacionalni Volonterski Centar

U saradnji sa Kancelarijom za mlade - Sekretarijat za lokalnu samoupravu, u četvrtak 22. septembra i ponedjeljak 26. septembra u prostorijama Event&Training Centre Kuća Čubranović 1630, organizuju edukativne radionice za mlade na temu jačanja mekih vještina.

Eko-socijalno preduzetništvo je vrsta preduzetništva koja je fokusirana na probleme zaštite životne sredine.

Predstavnici ADP-Zid-a učestvuju u TC o mentalnom zdravlju koji se održava Litvaniji u periodu od 26. jula do 2. avgusta.

Danas, 20. jula 2022, održali smo redovan online sastanak sa partnerima na BC4ESE projektu.

U ponedeljak, 30. maja 2022, održali smo online sastanak sa partnerima: Centar za stručno obrazovanje iz Crne Gore; CDP “Globus” i Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama iz Bosne i Herecgovine, u okviru projekta BC4ESE.

Glavni fokus projekta BC4ESE je zadovoljenje potreba organizacija iz regiona Zapadnog Balkana koje rade sa mladima.

Dostupna je agenda - dan 1 i dan 2 za Montenegro Blockchain Forum 2022 koji se održava u četvrtak i petak 26. i 27. maja u Podgorici.

Asocijacija za demokratski prosperitet Zid organizuje “Montenegro Blockchain Forum 2022” 26. i 27. maja u Event&Training Centru Kuća Čubranović 1630 u Podgorici.

Javni poziv za učešće u info sesiji u okviru projekta “ Pokretanje servisa podrške za mala i srednja preduzeća i podsticanje programa obuke na radnom mjestu, gdje se zainteresovani mogu informisati o svim pitanjima vezano za poziv.

Javni poziv za učešće u info sesiji u okviru projekta “Pokretanje servisa podrške za mala i srednja preduzeća i podsticanje programa obuke na radnom mjestu“, gdje se zainteresovani mogu informisati o svim pitanjima vezano za poziv.