facebook  twitter

Novogodišnje druženje sa starijim licima

25 Dec 2023
8554 times

Veliki broj polaznika na našim radionicama, zainteresovanost medija i javnosti za projekat „Uspostavljanje i licenciranje servisa za samostalan i kvalitetan život starijih lica”, koji je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja na osnovu javnog poziva “Podrška starijim licima za život u zajednici", pokazuje kolika je potreba za aktivnostima koje su usmjerene na starija lica, a prije svega kolika je potreba za razvijanjem servisa za aktivno starenje i promociju unapređenja kvaliteta života starijih lica.

Brojne radionice koje su realizovane tokom godine doprinijeli su megeneracijskom druženju, podsticanju međugeneracijske solidarnosti, povezivanju, razgovorima o temama koje su bitne za sve – kako starija, tako i mlađa lica, jer kroz svaku aktivnost smo dali i dobili, naučili, saznali, podijelili i usvojili nova znanja i vještine, postavili temelje za buduće aktivnosti i unapređenju kvaliteta života starijih lica na teritoriji Podgorice.

Godine su samo broj – starija lica su nam to svojim duhom, potencijalima, željom da budu aktivni i doprinose svojoj zajednici, i pokazali.

Radionice se sprovode u okviru projekta „Uspostavljanje i licenciranje servisa za samostalan i kvalitetan život starijih lica”, koji je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja na osnovu javnog poziva “Podrška starijim licima za život u zajednici".