facebook  twitter

Njemačka Fondacija Konrad Adenauer (KAS) dodjeljuje stipendije za studijsku 2019/2020. godinu

24 Apr 2019
4532 times

Njemačka Fondacija Konrad Adenauer (KAS) dodjeljuje stipendije za studijsku 2019/2020 godinu društveno i politički angažovanim i nadarenim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorandima koji studiraju u Crnoj Gori.

USLOVI

• Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija (od septembra 2019) kao i postdiplomci i doktorandi
• Donja granica prosjeka na studijama je 8.5
• Dobro znanje engleskog ili njemačkog jezika
• Starosna granica kandidata je do 30 godina starosti
• Kandidat ne smije biti u radnom odnosu
• Rok za podnošenje prijave je do 8. juna 2018.
• Studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor (na crnogorskom i engleskom jeziku) sa članovima komisije za dodjelu stipendija
• Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u iznosu od 100 eura mjesečno u trajanju od 10 mjeseci
• Izabrani stipendisti su obavezni da KAS-u dostavljaju dokaz o toku studija a ukoliko stipendista prekine studije, obavezan je da novac vrati KAS-u
• Pored finansijske podrške stipendistima je omogućeno i pohađanje seminara i drugih aktivnosti u organizaciji KAS-a

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS
Dokumentacija se dostavlja na crnogorskom jeziku

1. popunjen PRIJAVNI FORMULAR
2. CV na engleskom jeziku
3. MOTIVACIONO PISMO
4. POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA
* za POSTDIPLOMSKE / DOKTORSKE STUDIJE
dostavlja se fotokopija diplome sa osnovnih studija i uvjerenje o upisu
postdiplomskih / doktorskih studija
5. DVIJE AKADEMSKE PREPORUKE
6. JEDNA PREPORUKA KOJA SE ODNOSI NA DRUŠTVENI ILI POLITIČKI ANGAŽMAN
(preporuka iz stranke, NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja)
7. FOTOGRAFIJA novijeg datuma (format za lk. ili pasoš)
8. OSTALE DIPLOME / SERTIFIKATI – FOTOKOPIJE


Zainteresovani kandidati svoju dokumentaciju mogu dostaviti do 15. juna 2019. lično ili poštom na adresu: Moskovska 19, 81 000 Podgorica.
Za sve dodatne informacije obratite se putem e-maila na adresu:
Luka.Maric@kas.de ili na telefone: 020 246 215, 067 888 601.

Više info: http://www.mpin.gov.me/rubrike/stipendije-stranih-vlada/198427/Njemacka-Fondacija-Konrad-Adenauer-KAS-dodjeljuje-stipendije-za-studijsku-2019-2020-godinu.html