facebook  twitter

četvrtak, 30 novembar 2023

Sanja učestvuje u volonterskom projektu u Mađarskoj u okviru EU programa - Evropska inicijativa za solidarnost/European Solidarity Corps.

Intenzivan napredak tehologije u proteklih dvadesetak godina učinio je svakodnevni život nezamislivim bez digitalnih pomagala.