facebook  twitter

Volonterski servis Republike Srpske u narednom periodu organizuje dva volonterska radna kampa pod nazivom ,,Srce, ruke, lopate“, svrha kampova je da se pomogne u oporavku područja koja su stradala u ovogodišnjim poplavama.

Opšti uslovi

U Volonterski centar ADP – Zid (u daljem tekstu: ADP-Zid) mogu da se učlane svi koji imaju više od 18 godina, a elementarno poznaju engleski jezik (odnosno odgovarajući jezik kampa).

Pretraga kampova

24 apr 2014

Volonterski kampovi su najljepsi, najzanimljiviji i najeftiniji nacin za putovanje i upoznavanje drugih zemalja i predjela. OVDJE možete da pretražite kampove. Imate mogućnost da pretražite preko dvije različite mreže.

Kampovi

23 apr 2014

Volonterski kampovi

Međunarodni volonterski kamp je jedinstven oblik volonterskog rada predviđen za mlade koji žele da daju svoj doprinos razvoju sredine u kojoj se kamp realizuje, da steknu različita iskustva ili prošire svoja znanja iz neke oblasti.

 Kada je volontiranje u pitanju postoje razne predrasude da je to džabni rad, ekspolatacija, vid manipulacije. Skoro da nema volontera koji nije naišao na stereotipe: volonteri su zloupotrebljeni, volontiranje je gubljenje vremena, ne služi ničemu.

Volontiranje u inostrasntvu, kao i kod nas, može biti kratkoročno ili dugovorčno. Dugročni programi kao što su EVS (Evropski volonterski servis) ili LTS (servis dugoročnog volontiranja) su znimljivi za lično usavršavanje i bolje upoznavanje svojih mogućnosti. U programu LTS pokriveni su troškovi smještaja i hrane dok troškove puta snosite sami, ponuda je zastupljena sa svih kontinenata. Ponudu možete da zatražite emailom ili da nas posjetite.

Volontiranje u najširem smislu se definiše kao neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti svoje zajednice i cijelog društva.

“Volontiranje predstavlja jedan od osnova civilnog društva, afirmišući ono najplemenitije u čoveku - pacifizam, slobodu, jednake mogućnosti, bezbijednost i pravdu za sve ljude.

Nema rokova za prijavu volontera. Ako želiš da volontiraš, evo upitnika koji trebaš da popuniš kako bi mogli da stupimo u kontakt sa tobom i ispunimo tvoju želju, kada je volontiranje u pitanju.

Aktivni odmor

11 apr 2008

Moje prvo iskustvo u volontiranju je bilo na sjeveru Njemačke, to je bilo i moje prvo samostalno putovanje u inostranstvo.