facebook  twitter

Nacionalni Volonterski Centar

Asocijacija za demokratski prosperitet-Zid dodijela je godišnje nagrade za volonterizam u srijedu 4. decembra 2019, povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je u okviru projekta „V za Aktivizam“ organizovala konferenciju “V za aktivizam – Volontiranje jeste građanski aktivizam”, 4. decembra 2019. godine u Podgorici.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid organizovala je okrugli sto u cilju uspostavljanja otvorenog i konstruktivnog dijaloga na temu aktivnih mjera zapošljavanja, kao i njihove povezanosti sa podrškom akterima ekonomije okrenute zajednici u utorak, 26. novembra 2019. godine.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je u okviru projekta „Unapređenje zaštite i zdravlja na radu“, organizovala konferenciju o unapređenju zaštite i zdravlja na radu u ponedeljak 25. novembra 2019. godine u Podgorici.

Izgaranje na poslu je odavno prepoznato kao okupaciona opasnost za ljude koji se bave poslom povezanim sa ostalim ljudima, kao što humanistička zanimanja, zdravstvena zanimanja i ljudi u edukativnom sistemu.

Definicija i procjena

Izgaranje je psihološki sindrom iscrpljenosti, cinizma i neefikasnosti na radnom mjestu. Ovaj sindrom se smatra individualnim stresnim iskustvom ugrađenim u kontekst kompleksa socijalnih odnosa i uključuje personalnu koncepciju sebe i drugih na poslu.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid u partnerstvu sa Fondacijom Petrović Njegoš, trinaestu godinu zaredom, raspisuje konkurs za dodjelu Godišnje nagrade za dobrovoljni aktivizam.

Prijavi se i budi polaznik Škole "Vještine upravljanja karijerom".

Sastanak predstavnika Direkcije za zaštitu na radu, Ministarstva rada i socijalnog staranja i organizacija civilnog društva - dobitnika finansijske podrške u okviru javnog konkursa „Zaštita i zdravlje na radu za sve aktere u procesu rada“, održan je u cilju uspostavljanja saradnje, predstavljanja aktivnosti organizacija u ostvarivanju prepoznatih strateških ciljeva i postizanju najboljih rezulteta, kada je oblast zaštite i zdravlja na radu u pitanju.

U petak, 6. septembra u Beogradu je održana ceremonija potpisivanja ugovora između Beogradske otvorene škole i organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana koje su nagrađene finansijskom podrškom od strane Evropske unije.