facebook  twitter

Unapređenje kvaliteta života starijih lica na teritoriji Podgorice

20 jul 2023
6985 puta

Aktivno starenje podrazumijeva borbu protiv socijalnog isključivanja, aktivno učešće u društvu i ono podstiče zdravo starenje.

Jedan od faktora koji mogu doprinijeti smanjenju uticaja socijalnih, a posebno ekonomskih posljedica starenja je i socijalna inkluzija starijih. Treba imati u vidu da starije osobe od društva, prvenstveno očekuju da ne budu zaboravljene i da se poštuju njihova prava za učešće u donošenju odluka koje se odnose na njih. Aktivno starenje može doprinijeti boljem zdravlju, a samim tim i kvalitetnijem životu starijih lica, sreći i većem zadovoljstvu.

Starije osobe ne treba posmatrati kao pasivne korisnike usluga, već kao društveni resurs koji je potrebno aktivirati i usmjeravati na mogućnosti i potencijale, kao i motivisati ih da doprinesu razvoju zajednice, što bi ujedno doprinijelo i kvalitetu njihovog društvenog života, kao i aktivnijem i zdravijem starenju.

357309930 1344741163057943 2667483598460762443 n

Starije osobe žele da putuju, da se druže, da učestvuju u raznim humanitarnim aktivnostima, da žive društveni život, te možemo da zaključimo da njihova potreba nije samo za materijalnim momentom i zdravstvenom zaštitom, već sve više imaju potrebe za socijalnim životom, aktivnostima koje će imati u slobodno vrijeme. Zadatak svih nas je da kažemo da su oni značajni članovi našeg društva, i da u granicama svojih mogućnosti, mogu još puno da pruže našem društvu planovima za unapređenje kvaliteta života starijih.

Edukativno/kreativne i psihosocijalne radionice se sprovode u okviru projekta „Uspostavljanje i licenciranje servisa za samostalan i kvalitetan život starijih lica”, koji je finansiran od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja na osnovu javnog poziva “Podrška starijim licima za život u zajednici.