facebook  twitter

Da li ste umorni od tradicionalnih metoda obrazovanja?

28 nov 2023
9253 puta

Postoji novi pristup koji postaje sve popularniji: gejmifikacija u obrazovanju.

Gejmifikacija je integracija elemenata igre u obrazovne aktivnosti. To može učiniti učenje zanimljivijim i interaktivnijim. Studije su pokazale da gejmifikovano učenje može poboljšati motivaciju i učinak korisnika. Gejmifikacija takođe podstiče saradnju među korisnicima, jer oni mogu da rade zajedno na postizanju ciljeva. Podstiče vještine rješavanja problema i kritičkog razmišljanja.

Ovo su samo neke od prednosti koje čine da konzorcijum BC4ESE pomjera granice u razvoju gejmifikovanih digitalnih obrazovnih resursa, alata i aktivnosti koje podučavaju i promovišu socijalno i eko-preduzetništvo među mladima.

Nastojimo da podstaknemo više mladih ljudi da pokrenu i razvijaju eko-socijalna preduzeća i da im obezbjedimo pristup odgovarajućoj pomoći i podršci u svakoj fazi svog preduzetničkog puta.

Gejmifikovani alati će uskoro biti dostupni na našoj interaktivnoj veb platformi Eco-SE-E-Lab!

Provjerite naš sajt: https://ecosocent.eu/