facebook  twitter

Potpisan memorandum o saradnji između Asocijacije za demokratki prosperitet - Zid i Uprave za kadrove

15 jun 2018
87016 puta

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid i Uprava za kadrove potpisale su memorandum o saradnji koji se zasniva na principima partnerstva, konsenzusa, transparentnosti, odgovornosti, obostranog interesa, međusobnog informisanja i autonomnosti obije strane.

Obje potpisnice memoranduma su saglasne da se saradnja bazira na razmjeni informacija i primjera dobre prakse u cilju pobošljanja usluga i položaja mladih u procesu zapošljavanja, kao i partnerskoj podršci za stvaranje mogućnosti za povećanje zapošljivosti mladih.Zajedničko djelovanje i organizovanje javnih i stručnih konferencija vezanih za zapošljavanje i aktivne mjere zapošljavanja ići će se u pravcu smanjenja stope nezaposlenosti mladih.

Potpisivanje memoranduma o saradnji predstavlja dobar primjer za odnos institucija sistema i organizacija civilnog društva, imajući u vidu zajednički cilj koji ide u prilogu društvene dobiti – zapošljavanje mladih.