facebook  twitter

Radi se o tebi

10 nov 2015
10619 puta

Ako želiš da budeš informisan preuzmi brošuru OVDJE!

OVO JE POZIV ZA TEBE!

U okviru projekta „Zaštita radnih prava mladih na trzištu rada, kroz aktivne mjere zapošljavanja“ koji sprovodi Asocijacija za demokratski prosperitet- Zid u saradnji sa USSCG, danas je u hotelu „Nikic“odrzana javna prezentacija „Studija evropske i regionalne prakse u oblasti strucnog osposobljavanja mladih bez zasnivanja radnog odnosa“.

Ova javna prezentacija predstavlja prvi u nizu dogadaja, koji za cilj imaju otvaranje javne debate na temu strucnog osposobljavanja, ukazivanje  na raznovrsnost i kompleksnost ove oblasti, kao i neophodnost izrade sveobuhvatne analize i njenog uskladivanja sa EU standardima kako bi se kreirali kvalitetni programi koji ispunjavaju svoju osnovnu svrhu, a to je povecanje zapošljivosti mladih i njihova lakša tranzicija sa fakulteta na trzište rada.

Igor Milosevic, izvršni direktor Asocijacije za demokratski prosperitet Zid istakao je da je zapošljavanje mladih postao izazov u citavoj Evropi i naravno on se više osjeca u manje razvijenim zemljama medu kojima je i naša zemlja. “ Problem je inicirao mjere koje ce podsticati zapošljivost – od aktivnih mjera zapošljavanja, do strucnog osposobljavanja. Cak su se i  pojedini fakulteti, nastojeci da podignu kvalitet svog rada dali u potragu za prakticnom edukacijom svojih studenata”. Miloševic je istakao da je medu svim ovim mjerama u Evropi u poslednjih nekoliko godina, a narocito u periodu postojece ekonomske krize, traineeship postao narastajuci fenomen, kako na nivou drzave tako i u modelu transnacionalnog. Takodje, primijecena je i kod nas potreba i kroz razlicite pilot programe i zakonske akte traga se za odgovarajucom formom.

“Kod nas trenutno postoji šarenilo mjera i naziva: Internship, praktikanti, radna praksa, staziranje, strucno usavršavanje i fenomenalno inventivni posebni ugovor o volonterskom radu koji su neki od modela. Svi ovi programi nekako su nas docekali nespremne i naviknute na jedan jedini model sticanja strucnog znanja – pripravnicki rad. Model koji od znacajnog dijela populacije nije ni dozivljavan kao programa za sticanje radne prakse i kao osnov za polaganje strucnog ispita.

Sada kada smo konacno usvojili trendove da se radno iskustvo ne stice samo kroz radnu praksu vec i kroz niz drugih mjera aktivnog angazmana na trzištu, koje u znacajnom broju ne predvidaju zasnivanje radnog odnosa svi smo pomalo izgubljeni. Roditeljima je bitno da djeca rade, da imaju utisak das u djeca zaposlena, mladi cesto ne znaju prava, ne znaju šta su benefiti, cemu to sluzi,  a poslodavci takodje ne znaju kako taj angazman na trzištu primijeniti, kao ni cemu sluzi- rekao je Miloševic.

On se u vom izlaganju osvrnuo i na evropsku praksu i iskustva u oblasti strucnog osposobljavanja mladih bez zasnivanja radnog odnosa, a Risto Karajkov ( Development Solution, Makedonija) i Cristina Vasilescu (Instituto per la Ricerca Sociale, Italija) predstavili su iskustva i praksu iz zemalja regiona i Evrope, koja se, opet razlikuju od zemlje do zemlje, ali je osnovni izazov kako dobiti kvalitetnu obrazovnu komponentu i efekte od traineeship programa.

Evropska Unija je uradila upravo ono što mi sada na skroman nacin takode iniciramo - krajem prošle godine inicirala raspravu na osnovu koje je se priprema rješenje izrade Quality Framework for Traineeships koje ce biti u formi Commission Recommendation ili Directive.

Na skupu su  govorili i predstavnici sindikata iz Slovenije (Goran Lukic, Savez slobodnih sundikata Slovenije) i Srbije (Bojana Bjelovic Bosanac iz Saveza samostalnih sindikata Srbije), Generalni sekretar USSCG Srda Kekovic, kao i Bernard Dreano iz Helsinki Citizens’ Assembly iz Francuske, koji iza sebe ima dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti. 
Prisutnima se obratila i Mladenka Tešic koja je Task Manager u Delegaciji EU u Crnoj Gori, zaduzena za projekat „Zaštita radnih prava mladih na trzištu rada, kroz aktivne mjere zapošljavanja“ koji je podrzan od strane EU posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, kroz program evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava – EIDHR, u okviru kojeg je ovaj skup I organizovan, a koji sprovodi ADP- Zid u saradnji sa USSCG. Tešic se u svom izlaganju kratko osvrnula na mjere koje Evropska unija sprovodi u cilju smanjenja nezaposlenosti mladih ljudi.

 ***********************************************************************************

30. i 31. Marta 2013. u Podgorici, u hotelu “Keto” je odrzan prvi u nizu treninga za mrezu mladih sindikata i za volontere ADP-Zid  o zastiti radnih prava mladih na trzistu rada i aktivnim mjerama zaposljavanja, od kojih je jedna i aktuelno strucno osposobljavanje mladih i njihova priprema za trziste rada. Cilj ovih treninga je jacanje kapaciteta mreze mladih USSCG I kroz ovu obuku ce proci najmanje 60 mladih ljudi. Jacanjem sopstvenih kapaciteta ADP-Zid I USSCG ce se kao predstavnici civilnog sektora pozicionirati kao jednaki partneri onima iz javnog I poslovnog sektora u dijalogu o radnim pravima mladih I njihovoj zastiti. Niz treninga o zastiti radnih prava mladih na trzistu rada I aktivnim mjerama zaposljavanja su sastavni dio projekta: “Zastita radnih prava mladih na trzistu rada kroz aktivne mjere zaposljavanja” podrzan od strane EU koju predstavlja Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a koji ADP-Zid realizuje u saradnji sa USSCG.

***********************************************************************************
U narednom periodu, odrzano je jos pet treninga o zastiti radnih prava mladih na trzistu rada I aktivnim mjerama zaposljavanja:
13. i 14. aprila 2013. u Niksicu, u hotelu “Sindcel”
20. i 21. April 2013. u Baru, u hotelu “Adria”
11. i 12. maj 2013. u Bijelom Polju u hotelu “Rada”
25. i 26. maj 2013. u Pljevljima u hotelu “Gold”
1. i 2. jun 2013. u Ulcinju, u prostorijama ADP-Zid.

**************************************

Prvi radni angazman je veliki izazov za svakog mladog covjeka . U Evropi najveci broj mladih svoje prvo radno iskustvo stice kroz STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE u razlicitim institucijama, kompanijama i NVO, s obzirom da nemaju dovoljno kompetenci koje poslodavci traze. Strucno osposobljavanje predstavlja vid radnog angazmana bez zasnivanja radnog odnosa, ciji je primarni cilj da se osposobiš za prvi pravi posao. To je prilika da stekneš praksu u poslu kojim zeliš da se baviš, da se upoznaš sa radnim okruzenjem, da spoznaš pravu prirodu meduljudskih odnosa na radnom mjestu, da se predstaviš potencijanom poslodavcu i dokazeš kao kvalitetan kadar itd.

Iako je STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE angazman bez zasnivanja radnog odnosa, moraš biti svjestan/na da te bez obzira na prirodu ovog angazmana sleduju odredena radna prava. Ukoliko se ta prava ne primjenju, moraš se za njih izboriti. Ako te tokom strucnog osposobljavanja nisu tretirali shodno onome koliko vrijediš ili ako su ti dodijljenim poslom narušili profesionalno dostojanstvo, nemoj zivjeti u iluziji da ce se to promijeniti i da ceš jednoga dana postati ravnopravni clan kolektiva. Da bi se izborio/la, trebaš znati kako, što je još jedna lekcija koju moraš nauciti prilikom stupanja na trzište rada.