facebook  twitter

Info sesija u JU Gimnaziji na Cetinju

04 dec 2020
44702 puta

Predstavnici ADP-Zida Ana Bulatović i Vukašin Rakočević su 03. decembra 2020. godine posjetili JU Gimnaziju na Cetinju i govorili su o raznim projektima i aktivnostima koje planiraju da realizuju.

Govorili su u o programu Evropske Komisije - Erasmusu za mlade preduzetnike, progrmau koji omugućava aplikantima da uče “posao” od iskusnih preduzetnika koji upravljaju manjim kompanijama u zemljama učesnicama u projektu (zemlje poput Italije, Španije, Francuske itd).

Pored ovog programa, predstavljen je i novi projekat SEVstrani mladi (uzrasta od 15-23 godine) u kojem Zid pruža mogućnost za osnaživanje njihovih kapaciteta kao i razvoju vještina za uspješno prevazilaženje procesa tranzicije u odraslo doba, samostavljivanje i finansijsku nezavisnot.

Učenici su takođe upoznati sa treninzima koje Zid planira da organizuje i to: programiranje, digitalni marketing i fotografija, a posebno interesovanje su pokazali za trening o 3D printingu koji je realizovan u julu mjesecu u Podgorici.