facebook  twitter

Osmijeh za osmijeh

23 maj 2019
40931 puta

NVO DEC Pčelica poziva sve zainteresovane stučnjake ,studente društveno-humanističkih nauka, volontere, srednjoškolce za volonterski angažman na Institutu za bolesti djece u Podgorici.

Riječ je o projektu "Osmijeh za osmijeh " koji ima za cilj obezbjeđivanje humanizacije bolničkog liječenja djece. Na ovaj način postiže se da boravak djece u bolnici bude što manje stresno iskustvo kroz obezbjeđivanje grupne i individualne psihosocijalne podrške djeci u toku perioda provedenog u bolnici i podrazumijeva volonterski angažman u procesu osmišljavanja i organizovanja slobodnog vremena djece na liječenju na Institutu za bolesti djece.

Volonteri svakim danom, u parovima po dvoje , rade psiho-socijalne i edukativno-kreativne radionice sa hospitalizovanom djecom od 15-17h. Što je broj volontera veći, time je i mjesečni angažman pojedinaca manji.

Ukoliko želite da budete dio projekta ‘’Osmijeh za osmijeh’’ možete se prijaviti putem e-maila: dec.pcelica@gmail.com 

Volonteri dobijaju bogato iskustvo u radu sa djecom, priznat volonterski angažman i zdravstveno osiguranje u Generali osiguranju.