facebook  twitter

Vodič za registraciju - Novi preduzetnici

16 avg 2018
88070 puta
Da biste učestvovali u programu, trebalo bi da se prijavite putem veb stranice www.erasmusentrepreneurs.eu. 
Ovaj vodič je posebno razvijen kako bi vam pružio detaljne informacije o procesu registracije.
 
 
 
KORAK 1 – PRIPREMA VAŠE REGISTRACIJE
 
 
-Program je dostupan svim evropskim preduzetnicima (novi preduzetnici i domaćini), pod uslovom da imaju pravo na program. Zbog toga, prije registracije, uvjerite se da ispunjavate kriterijume koji ispunjavaju uslove i minimalne standarde kvaliteta koje je program postavio. Uvjerite se da ste pripremili neophodne obavezne informacije (npr. poslovni plan, CV, motivacije ...) da biste potvrdili svoju prijavu.
 
 
 
  • Minimalni standardi kvaliteta
 
-Motivacije i očekivanja treba jasno izraziti. Host preduzetnici traže motivisane nove preduzetnike sa jasnim ciljevima. Stoga je vrlo bitno jasno opisati Vaša očekivanja i motivacije kako bi se pronašli odgovarajući poslovni partner koji odgovara Vašim potrebama.
 
-Biografija bi trebala uključiti rezime Vaše obrazovne i stručne osnove, Vaše kompetencije / vještine i Vaše radno iskustvo. CV bi trebao da bude koncizan, potpun i aktuelan sa trenutnim zapošljavanjem i obrazovanjem. Europass CV format je poželjniji, ali nije obavezan. CV se može podnijeti na bilo kojem jeziku. Međutim, trebalo bi da uzmete u obzir jezik odabrane posrednik – organizacije. U svakom slučaju, engleski jezik je favorizovan, jer ga razumiju skoro svi korisnici online baze podataka (novi preduzetnici, preduzetnici domaćini i posredničke organizacije) i samim tim olakšava podudaranje.
 
 
 
  • Dobro formulisana poslovna ideja
 
-Poslovni plan je dokument koji rezimira operativne i finansijske ciljeve nečijeg poslovanja i sadrži detaljne šeme i budžete, koji pokazuju kako ostvariti ciljeve. Od vas se traži da podnesete poslovni plan i njegov rezime. Rezime poslovnog plana mora biti dostavljen na bilo kojem zvaničnom jeziku EU. Možete da formulišete rezime na način koji izbjegava zloupotrebu i potencijalnu štetu na Vaš račun. Poslovni plan je povjerljivi dokument koji može samo pročitati izabrana nova posrednička organizacija preduzetnika, kancelarija za podršku i Evropska komisija.
 
-Kancelarija za podršku ne pruža šablon biznis plana. Možete odabrati format koji Vi preferirate. Posrednička organizacija vrši provjeru provjeru, da li je dokument dovoljno kvalitetan i da li ispunjava osnovne zahtjeve.
 
 
Trebalo bi da sadrži najmanje:
 
- Opis ponuđenog proizvoda ili usluge;
- Analizu tržišta koja obuhvata definisanje ciljnog tržišta i analizu konkurenata;
- Finansijski plan koji uključuje procijenjene troškove i prihode u naredne dvije godine i prekid analiza.
 
 
 
Sposobnost rada na stranom jeziku
 
-Komunikacija između vas i domaćina preduzetnika je presudna za uspješnu razmjenu. S obzirom da program ne pruža nikakvu obuku za jezik i da su jezičke vještine jedne od glavnih kriterijuma za odgovarajuće podudaranje, važno je osigurati da imate dobar engleski jezik ili da savladate drugi jezik, osim maternjeg jezika (tj. bez poteškoća u razumijevanju, govor i pisanje jezika).
 
 
 
 
KORAK 2 – REGISTRUJTE SE!
 
 
Obrazac online prijave dostupan je na veb stranici programa www.erasmus-entrepreneurs.eu, pod odjeljkom "Apply now".
Unesite svoju e-mail adresu i kliknite na dugme „Register“.
Kada se registrujete, nećete moći da promijenite svoju e-mail adresu (niti ime i prezime). Zbog toga budite sigurni da u budućnosti nećete izgubiti pristup ovom nalogu.
 
 
Pozdravna stranica prijavnog formulara za nove preduzetnike 
Prva stranica obrazca za prijavu objašnjava proces registracije. Izaberite svoj status 'Novi preduzetnik' i kliknite na 'Next'. Preporučljivo je da sačuvate kao nacrt vaše aplikacije najmanje jednom tokom procesa registracije. 
 
 
 
  • Vaš profil
Ovaj odeljak govori o vašim ličnim podacima. Navedite svoje kontakt podatke, a zatim kliknite na 'Next' (polja sa * su obavezna). Ako ne navedete svoju zemlju, nećete moći da izaberete posredničku organizaciju, kao poslednji korak procesa registracije.
 
 
  • Motivacija
Trebalo bi da pokažete:
 
- Jasno definisanu posvećenost u postajanju preduzetnika;
- Jasne i definisane potrebe za učenjem;
- Spremnost da doprinesete razvoju poslovanja preduzetnika; 
- Dinamičnost, ozbiljnost, kreativnost i inicijativu.
 
 
CV treba dostaviti po mogućnosti na engleskom jeziku. Ako koristite drugi jezik, molimo Vas da to bude jezik koji Vaša izabrana posrednička organizacija razumije. 
 
Molimo da uploadujete potpuni poslovni plan. Poslovni plan je povjerljiv dokument koji će biti samo dostupan Vama, Vašoj posredničkoj organizaciji (Lokalna kontakt tačka), Kancelariji za podršku i Evropskoj komisiji. 
 
 
  • Jezici
Uspijeh razmjene zavisi od sposobnosti oba preduzetnika da komuniciraju pravilno. S obzirom da jezik igra ključnu ulogu u ovom procesu, morate biti u mogućnosti da komunicirate na jeziku koji Vaš preduzetnik razume kako bi sarađivao na adekvatan način.
 
 
  • Business sektor
Poslovni sektor je još jedan važan kriterijum za pronalaženje pogodnog poslovnog partnera. Morate da navedete poslovni sektor Vaše budućnosti ili nedavno započete kompanije, kao i druge sektore za koje ste zainteresovani. Navedite poslovni sektor svog nedavno uspostavljenog budućeg preduzeća.
 
 
 
  • Geografske preferencije
U ovom odeljku treba da navedete željene zemlje za Vaš boravak u inostranstvu. Ne možete obaviti razmjenu u Vašoj državi boravka.
 
 
 
  • Trajanje i period razmjene
U ovom odjeljku navedite broj mjeseci koje želite provesti u inostranstvu i periode kada ste na raspolaganju za razmjenu. Ove informacije su od najveće važnosti u potrazi za pogodnim domaćim preduzetnicima.
 
 
 
  • Izbor posredničke organizacije i podnošenja
Odabrana posrednička organizacija je odgovorna za regrutovanje, uspostavljanje kontakata između Vas i željenog preduzetnika domaćina i za pomoć u pripremi Vaše razmjene. Ona će biti vodič i kontakt tokom cijelog procesa. Lista posredničkih organizacija dostupna je na web stranici programa www.erasmusentrepreneurs.eu u poglavlju "Vaša lokalna kontakt - tačka".
 
 
 
 
KORAK 3 – POTVRDITE VAŠU REGISTRACIJU
 
 
Jednom kada ste podnijeli / sačuvali u vidu nacrta Vašu aplikaciju, dobićete automatski imejl od službe za potvrdu identiteta korisnika (EU Login) putem kojeg ste pozvani da postavite lozinku (ovo je samo za korisnike koji nisu imali prethodnu EU Prijavu naloga)
 
 
 
Više detalja o registraciji, pogledajte ovdje:
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/NE%20registration%20guide%20-%20Updated%20Dec16%20.pdf