facebook  twitter

Nacionalni Volonterski Centar

Povodom izjave gospođe Mubere Kurpejović, generalne direktorice Direktorata za visoko obrazovanje i kandidatkinje na listi Socijaldemokrata, objavljene u medijima 25. avgusta 2020. godine, u kojoj se osvrće na trenutni program stručnog osposobljavanja i želju za njegovom transformacijom, ADP-Zid je prinuđen da reaguje ovim saopštenjem.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je u potrazi za kandidatom/kinjom za mjesto: Programski asistent.

 • Broj izvršilaca: 1 izvršilac
 • Stručna sprema: VSS
 • Mjesto rada: Podgorica
 • Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme

Zadaci i odgovornosti:

 • Priprema nacrta programskih izvještaja;
 • Podrška u odnosima sa javnošču i partnerima;
 • Pružanje logističke podrške, posebno pri organizaciji događaja i sastanaka;
 • Planiranje, praćenje realizacije i narativno izvještavanje o aktivnostima programa;
 • Informisanje javnosti o planiranim i postignutim rezultatima;
 • Priprema analitičkih dokumenata u oblasti rada organizacije;
 • Puno radno vrijeme.

Potrebne kvalifikacije i vještine:

 • Završen fakultet iz oblasti društvenih nauka (pravo, poličke nauke, ekonomije, turizam..);
 • Radno iskustvo u projektnom mendžmentu;
 • Znanje engleskog jezika;
 • Rad u MS Office;
 • Prebivalište u Crnoj Gori;
 • Sposobnost timskog rada;
 • Odlične prezentacijske i komunikacione vještine i sposobnost da se komunicira sa ljudima iz različitih okruženja;
 • Odlične vještine pisane komunikacije.

ADP–Zid je organizacija civilnog društva, osnovana 1996. godine u Podgorici, razvijamo programe okrenute kvalitetu života, razvoju i društvenoj odgovornosti svih aktera u zajednici. Svi programi organizacije zasnovani su na principima nediskriminacije, cjeloživotnog učenja i jednakih šansi za sve, kao i na vrijednostima organizacije kao što su participativnost, inovativnost, kreativnost, solidarnost i građanski aktivizam.

Zainteresovani/e kandidati/kinje svoju biografiju sa motivacionim pismom i preporukom mogu da pošalju mejlom na zid@zid.org.me, sa naznakom prijava po konkursu, najkasnije do 22. jula 2020.

Biće kontaktirani samo kandidati/kinje koji uđu u uži izbor.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je u potrazi za kandidatom/kinjom za mjesto: Projektni koordinator.

 • Broj izvršilaca: 1 izvršilac
 • Stručna sprema: VSS
 • Mjesto rada: Podgorica
 • Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme

Zadaci i odgovornosti:

 • Vođenje projekata, planiranje i implementacija programskih aktivnosti;\
 • Pisanje izvještaja o realizaciji projekta u skladu sa obavezama prema donatoru;
 • Komuniciranje sa donatorima, u skladu sa obavezama i uspostavljenim procedurama;
 • Monitoring i evaluacija sprovođenja aktivnosti i praćenje mjerila uspješnosti realizacije;
 • Osigurati da su rezultati planirani projektom ostvareni na vrijeme, u skladu sa planiranim budžetom i uspostavljenim standardom kvaliteta;
 • Osmišljavanje, razvijanje i planiranje aktivnosti u smjeru ostvarivanja programskih ciljeva ADP - Zid;
 • Praćenje javnih politika u oblastima od značaja za rad organizacije;
 • Informisanje javnosti o planiranim i postignutim rezultatima;
 • Priprema analitičkih dokumenata u oblasti rada organizacije;
 • Puno radno vrijeme.

Potrebne kvalifikacije i vještine:

 • Završen fakultet iz oblasti društvenih nauka (pravo, poličke nauke, ekonomije, turizam..);
 • Iskustvo u vođenju projekata u trajanju od minimum 2 godine;
 • Znanje engleskog jezika;
 • Rad u MS Office;
 • Odlične vještine pisane komunikacije;
 • Prebivalište u Crnoj Gori;
 • Sposobnost timskog rada;
 • Organizacione i komunikacione sposobnosti;
 • Analitički i strateški način razmišljanja.

ADP–Zid je organizacija civilnog društva, osnovana 1996. godine u Podgorici, razvijamo programe okrenute kvalitetu života, razvoju i društvenoj odgovornosti svih aktera u zajednici. Svi programi organizacije zasnovani su na principima nediskriminacije, cjeloživotnog učenja i jednakih šansi za sve, kao i na vrijednostima organizacije kao što su participativnost, inovativnost, kreativnost, solidarnost i građanski aktivizam.

Zainteresovani/e kandidati/kinje svoju biografiju sa motivacionim pismom i preporukom mogu da pošalju mejlom na zid@zid.org.me, sa naznakom prijava po konkursu, najkasnije do 22. jula 2020.

Biće kontaktirani samo kandidati/kinje koji uđu u uži izbor.

Projekat Primjena blockchain rješenja u turističkoj industriji je podržan od strane Ministarstva nauke kroz poziv „Kolaborativna grant shema za inovativne projektne ideje“ i predstavlja integrisanu akciju sa više zainteresovanih strana koja odgovara na potrebu pronalaženja održivih rješenja i temeljne saradnje naučne zajednice i poslovnog sektora u Crnoj Gori, doprinoseći pametnom i održivom rastu.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) organizuje dvije obuke na teme: Osnove 3D Štampanja i Grafički dizajn za preduzetnike u prostorijama Centra kompetencija u Podgorici po sledećem rasporedu:

• Osnove 3D Štampanja (predavač: Vukašin Rakočević)06. i 07. jul 2020. godine sa početkom u 10.00 časova;
• Grafički dizajn za preduzetnike (predavač: Dejan Jočić) - 08. jul sa početkom u 10.00 časova, 09. i 10. jul 2020. godine sa početkom u 13.00 časova.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) organizuje obuku na temu Osnove 3D Štampanja u prostorijama Regionalnog biznis centra - Berane, 9. i 10. jula, sa početkom u 13.00 časova.

U petak, 15. maja sa početkom u 13h u sklopu #i2spacechallengedays održaće se webinar na temu ‘’A šta sad!? Biznis inovacije i freelancing’’. Online predavanje će trajati 60 minuta i imaćete priliku da čujete sjajne priče, korisne savjete od ljudi koji su stručnjaci u sferi razvoja biznisa, ali da postavite pitanja i riješite svoje nedoumice.

Dvodnevni sastanak održan je u periodu od 5-6. marta 2020. godine u Sarajevu. Na sastanku smo razgovarali o postignutim rezultatima u 2019. godini, sprovedenim kampanjama javnog zagovaranja i napretku projekata grantista. Posebna pažnja bila je posvećena finalnim dogovorima o načinu promovisanja inovativne platforme za mobilnost radne snage i mladih na Zapadnom Balkanu www.web4jobs.info čije se lansiranje očekuje vrlo uskoro.

Asocijacija za demokratski prosperitet-Zid dodijela je godišnje nagrade za volonterizam u srijedu 4. decembra 2019, povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid je u okviru projekta „V za Aktivizam“ organizovala konferenciju “V za aktivizam – Volontiranje jeste građanski aktivizam”, 4. decembra 2019. godine u Podgorici.